Uitschakelen van verliezen en verspillingen

De LEAN-methode onderscheidt een aantal vormen van verspilling,
die leiden tot ergernis, frustratie en veel extra kosten:

1. Overproductie
Meer maken of doen dan nodig is, of eerder dan nodig is.
2. Wachttijd
Wachten op informatie, materialen, machines, mensen, etc.
3. Overbodig transport
Onnodige verplaatsingen van materialen tussen locaties.
4.. Gebrekkige procesinrichting
Dubbel werk; gebrek aan standaardisatie;
5. Te grote voorraden
Grondstoffen, onderhanden werk
6. Onnodige bewegingen
Mensen bukken, reiken, tillen, lopen onnodig veel voor hun werk
7. Gebrekkige onderdelen of fouten
Herbewerkingen, afval, uitval of vertragingen door slechte kwaliteit.
8. Niet voldoen aan de klantvraag
Te weinig, te laat of verkeerd leveren leidt tot ontevredenheid ...................Elke vorm van verspilling meedogenloos uitschakelen.