Terugschakelen naar de basis

Afstand nemen. Dat is nodig om alles weer in perspectief te
kunnen zien. Om te kunnen zien wat er moet gebeuren om
andere resultaten te boeken. En wat daarvoor dan moet
veranderen. In werkwijzen, maar ook in denkwijzen, in inzichten.

Processen beoordelen op hun essentie om allerlei rand-
verschijnselen, die de gang van zaken hebben vertroebeld,
te kunnen uitbannen. Opruimen dus!

Opruimen van de werkomgeving, het proces (weer) zichtbaar maken.
Opruimen in je hoofd,de klantvraag (weer) centraal stellen.
Opruimen om terug te kunnen schakelen naar de essentie en
dingen weer helder te kunnen zien.