Overschakelen op slimmer werken

Minder onderhanden werk en kortere doorlooptijden.
Dat is de kern van de INDALO-aanpak om verbeteringen
te realiseren volgens de LEAN-methode.

Deze aanpak richt zich ook nadrukkelijk op de voorkoming
van problemen in plaats van ze te moeten oplossen.
Vooraf wordt een helder beeld verkregen van mogelijke
problemen. Hier worden dan vooraf de beste oplossingen
bedacht, zodat er niet ad hoc hoeft te worden gehandeld.
'Niet nadenken, maar voordenken', noemen we dat.

Dingen de eerste keer goed doen (First time right!) is
hierbij een duidelijk streefdoel.