Omschakelen naar LEAN-inzichten

Maximaal voldoen aan de 'klantvraag', dat is het doel.
Wat wil de klant? En hoe kunnen we daar op een effectieve
manier aan voldoen? En hoe komen we zover?

De Workshop

Om de omschakeling in gang te zetten, organiseert INDALO
de Lego-Workshop. Deze wordt gevolgd door managers en
medewerkers.
Met o.a. Lego-blokjes wordt op een praktische manier kennis
opgedaan van LEAN. Het vernuftige is dat deze kennis de
volgende dag in uw eigen praktijk kan worden toegepast.
Zonder investeringen of complexe verandertrajecten. En LEAN
is toepasbaar op elk proces, in elke branche en in elk soort
bedrijf. Met verrassende en verbluffende resultaten!