Op weg naar nieuwe routines

Achteraf zijn zaken vaak zo logisch en voor-de-hand-liggend.
De nieuwe bewustwording en de 'kick' van meer overzicht met
meer controle, leidt tot verbeterde routines.

U zult merken dat het snel went en alles vanzelf gaat.

Waarom zou u nog energie steken in het oplossen van
problemen als uw productieproces geoptimaliseerd is en de
procedures zo helder dat zaken automatisch goed gaan?